Your search results

Privatumo politika

Laikydamiesi ES priimtame Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) nurodytų reikalavimų, informuojame Jus, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Šis reglamentas įtvirtina nuostatą, kad asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu duomenų subjekto atžvilgiu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).

Vadovaudamiesi šiuo reikalavimu, pateikiame Privatumo politiką, kurioje nurodyta, kaip www.buto.lt naudoja slapukus ir panašias technologijas, kad atpažintų jus, kai lankotės, bendraujate ar naudojatės mūsų svetaine, internetine reklama ar rinkodaros pranešimais. Šiose nuostatose taip pat paaiškinama, kokios yra minėtosios technologijos ir kodėl mes jas naudojame; pateikiamos Jūsų teisės, skirtos apibrėžti, kaip galite kontroliuoti savo asmens duomenų tvarkymą bei minėtų technologijų naudojimą.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Buto.lt, UAB „Advelita“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302635236, buveinės adresas Tilžės g. 170, Šiauliuose el. paštas nurodytas kontaktuose, vykdydama savo veiklą tvarko klientų asmens duomenis ir yra tvarkomų asmens duomenų valdytojas. Mes gerbiame Jūsų konstitucinę teisę į privatumą ir siekiame saugoti jį, teikdami kokybiškas paslaugas. Vadovaudamiesi ES priimtu BDAR, vykdome jame numatytą Jūsų teisę gauti aiškią ir suprantamą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami tinkamai vykdyti įsipareigojimus klientams, mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų pagrindinius asmens duomenis:

Vardas, Parardė, Adresas, siuntimo vieta, telefono numeris, Sąskaitos numeris

Jeigu užsakovas įmonė, tai papildomai renkami įmonės rekvizitai: Pavadinimas, adresas, telefono numeris įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, sąskaitos numeris

Įmonė taip pat renka duomenis, kurie mums atskleidžia Jūsų elgsenos ypatumus, lankantis mūsų svetainėje, apsilankymų statistiką ir kitą informaciją, kuri smulkiai pateikiama šios PRIVATUMO POLITIKOS skirsnyje „SLAPUKŲ NAUDOJIMAS“. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų svetainėje, pagal kuriuos galima būtų nustatyti Jūsų asmenį.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Jūsų asmens duomenų tvarkymas vykdomas teisėtai, skaidriai ir sąžiningai Jūsų atžvilgiu. Minėti duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Jų atskleidimas tretiesiems asmenims gali įvykti tik tuo atveju, jei šis veiksmas yra būtinas LR teisės aktų nustatyta tvarka. Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų pateikti duomenys gali būti atskleidžiami tik tiek, kiek tai susiję su mūsų įmonės teikiamomis tiesioginės rinkodaros ir / ar susijusiomis paslaugomi

Jūs turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Taip pat galite nesutikti, kad Jums būtų siunčiama tiesioginei rinkodarai skirta informacija. ES BDAR taip pat nustato, kad Jūs turite teisę reikalauti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, kuriuos mes saugome. Taip pat, netgi tuo atveju, jeigu sutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų svetainėje, turite teisę reikalauti, kad mes atšauktume šių duomenų tvarkymą.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai yra mažutės tekstinės rinkmenos, sudarytos iš duomenų dalių, išsaugomų Jums apsilankius bet kokioje interneto svetainėje. Jie skirti Jūsų lankymosi viename ar kitame tinklalapyje įpročiams nustatyti. Toliau pateikiame informaciją, kokius slapukus naudojame savo svetainėje:

Esminiai svetainės slapukai yra griežtai būtini, nes skirti sklandžiam Jūsų naudojimuisi mūsų svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis. Jūs turite teisę užblokuoti šiuos slapukus savo naršyklėje ar liepti pastarajai įspėti apie juos, tačiau prašome atsižvelgti į tai, kad šių slapukų apribojimai gali pakenkti efektyviai navigacijai mūsų tinklalapyje.

Našumo ir funkciniai slapukai yra naudojami, siekiant patobulinti mūsų svetainės našumą ir funkcionalumą; siekiant suasmeninti kai kurias mūsų Jums teikiamas paslaugas; siekiant išsiaiškinti, kaip yra naudojamasi mūsų tinklalapiu. Jums užblokavus šiuos slapukus, gali neveikti kai kurios svetainės funkcijos.

Analizės ir taikymo slapukai yra skirti rinkti duomenims apie vartotojų elgseną mūsų svetainėje, tiksliau tariant, tai, kaip yra naudojamasi mūsų svetaine: lankytojų atpažinimui ir jų skaičiavimui; lankytojų navigacijai svetainėje fiksuoti. Taip pat, siekiant išsiaiškinti, kiek efektyvios yra mūsų rinkodaros kampanijos ar siekiant mums pritaikyti mūsų svetainę Jūsų individualiems poreikiams.

Jūs galite nuspręsti, priimti ar atsisakyti mūsų taikomų slapukų. Tai padaryti galite sutikdami arba nesutikdami su mūsų PRIVATUMO POLITIKA. Daugelio naršyklių nustatymuose yra galimybė valdyti slapukus, įtraukiant jų ištrynimą arba blokavimą. Prašome atsižvelgti į tai, kad slapukų blokavimas gali pakenkti navigacijai mūsų svetainėje ir sklandžiam naudojimuisi ja. Jūs taip pat galite bet kuriuo metu ištrinti slapukus iš savo kompiuterio standžiojo disko.

KREIPKITĖS Į MUS

Jeigu turite klausimų ar komentarų dėl šios PRIVATUMO POLITIKOS, arba pageidaujate redaguoti, atnaujinti ar panaikinti savo asmens duomenis, kuriuos mes saugome savo duomenų bazėje, prašome kreiptis į mus el. pašto adresu kontaktų puslapyje nurodytai kontaktais.

Kontaktų puslapis

Compare Listings